Kontakt z dzieckiem a pozbawienie praw rodzicielskich

Pozbawienie praw rodzicielskich nie zabrania rodzicowi widywania się z dzieckiem. Mama czy tata mają do tego prawo nie w oparciu o władzę rodzicielską – której w tym przypadku nie posiadają, tylko jako krewni. Na tej samej zasadzie, jak dziadkowie mają prawo do kontaktów z wnukiem.

Amerykańska reforma pomocy społecznej

W 1996 roku w Stanach Zjednoczonych miała miejsce poważna reforma systemu opieki społecznej. W lipcu Senat uchwalił ustawę o nazwie Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act.

Dziadkowie mają prawo do kontaku z wnukami

Polskie sądy ustalają prawo do kontaktów z wnukami tylko na wniosek dziadków. Nie ma żadnych przepisów, które by bezpośrednio regulowały tę kwestię. Babcia czy dziadek, jeśli mają po rozwodzie rodziców utrudniony kontakt z wnukiem, muszą sami wyjść z taką inicjatywą.

Zatrudnienie niani

Już od kilku lat niania może zostać zatrudniona i rozliczona przez rodziców dziecka. Jednak dopiero od 1 października 2011 roku ich składki społeczne i zdrowotne sfinansuje budżet państwa za pośrednictwem ZUS.

Zakaz bicia dzieci

Sąd będzie mógł zawiesić prawa rodzicielskie osobom stosującym przemoc fizyczną lub psychiczną wobec swoich dzieci i skierować sprawców na przymusową terapię. W ten sposób rząd chce walczyć z przemocą w rodzinie.

Walka z przemocą rodzinną

Liczne badania wykazały, że chociaż przemoc rodzinna dotyka kobiet ze wszystkich grup społecznych, to wśród kobiet pobierających świadczenia z funduszy pomocy społecznej, odsetek osób będących ofiarami przemocy jest znacznie wyższy niż wśród pozostałych grup.

Ustawa żłobkowa

Nowa ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, czyli tzw. ustawa żłobkowa wychodzi naprzeciw potrzebom rodziców, którzy mając małe dziecko chcą kontynuować pracę zawodową. Maluchy pracujących rodziców będą mogły zostać pod opieką żłobka, klubu dziecięcego, dziennego opiekuna lub niani.