Przyczyny porodów przedwczesnych

Data:

Porodem przedwczesnym nazywa się urodzenie dziecka przed 37 tygodniem życia dziecka. Częstotliwość występowania porodu przedwczesnego na świecie jest różna. Waha się od około 12% w krajach Afryki i Azji, do około 6% w Europie. W Polsce ma niecałe 7%. W ostatnich latach wzrosła liczba porodów przed terminem, głównie w krajach rozwiniętych. Dlaczego? Przeważnie z uwagi na częste wskazania medyczne do ukończenia ciąży, większą liczbę ciąż mnogich oraz zwiększający się odsetek kobiet rodzących po 35. roku życia. 

 

przedwczesny poród

 

Poród przed czasem to nadal zagrożenie 

Pomimo tego, że medycyna cały czas rozwija się, lekarze wiedzą coraz więcej o człowieku, jak również o jego pojawianiu się na świecie, to poród przedwczesny nadal stanowi duże zagrożenie. Bo nie można konkretnie powiedzieć z jakiego powodu dochodzi do przedterminowych porodów. Nie ma też skutecznej, jednej metody, dzięki której możemy rozpoznać, leczyć i zapobiec ryzyku wcześniejszego porodu w 100%. Jaki ma to wpływ na dzieci przedwcześnie urodzone? Badania dowodzą, że wcześniaki częściej chorują, są hospitalizowane i narażone na występowanie chorób przewlekłych, wymagających długotrwałego leczenia. Im maleństwo urodzi się wcześniej, tym to ryzyko jest większe.

 

Jaka jest przyczyna wcześniejszego porodu?

Nie zawsze udaje się ustalić przyczynę i mechanizm wcześniejszego porodu. Najczęściej występującymi zaburzeniami, które go powodują to:

 • stany zapalne i zakażenia, 
 • niedokrwienia łożyska i macicy, 
 • nadmierne rozciągnięcia macicy, 
 • stres, 
 • niedotlenienia płodu, 
 • ograniczenie wewnątrzmacicznego wzrastania płodu,
 • oddzielenie się łożyska oraz procesów immunologicznych.

 

Przyszła mama również może się przyczynić do wystąpienia objawów porodu przed czasem. Najczęstsze czynniki wpływające na wzrost ryzyka urodzenia wcześniaka to:

 

 

Czy można leczyć poród przedwczesny?

Tak, stosuje się wówczas leczenie tokolityczne. Polega ono na hamowaniu przedwczesnej czynności skurczowej macicy. Tokolizę stosuje się wyłącznie wtedy, gdy jest ona korzystna i bezpieczna dla dziecka. Podaje się najczęściej kortykosteroidy (betametazon lub deksametazon), beta – mimetyki (fenoterol), atozyban, nifedypina, antybiotyki (głównie amoksycylina i erytromycyna).  Przeciwwskazaniem do tokolizy są:

 • wada letalna płodu,
 • rzucawka,
 • zapalenie błon płodowych,
 • krwawienie z dróg rodnych,
 • zagrożenie wewnątrzmaciczne płodu.

 

Można też starać się zapobiegać porodowi przedwczesnemu. Robi się to za pomocą:

 • założenia szwu okrężnego w górnej części szyjki macicy,
 • założenia pessaria szyjkowego (wymodelowanej kształtki założonej na szyjkę macicy),
 • ultrasonograficznego monitorowania szyjki macicy, podawania progesteronu (drogą dopochwową lub domięśniową).

 

Podsumowując, pomimo postępu medycy nie możemy zapomnieć, że poród przedwczesny jest zagrożeniem dla dziecka. Organizmy maluszków urodzonych przedwcześnie nie są jeszcze w pełni rozwinięte, a co za tym idzie wyjątkowo narażone na urazy oraz niedotlenienie przy porodzie. Niestety pomimo dużego postępu w opiece neonatologicznej, nie udało się wyeliminować częstotliwości występowania porodów przed czasem. Należy zatem zwrócić uwagę na zapobieganie takim porodom oraz selekcję kobiet najbardziej narażonych na tego rodzaju porody. 


Zdjęcie: Fotolia fot by © Martin Valigursky

Komentarze
Dodaj komentarz
15-5-2018
Ocena:
Nie wiem czy da się do tego do końca przygotować, ale jakieś sygnały na pewno są. Lekarz ginekolog powinien na to zwracać większą uwagę, bo później jest zaskoczenie i spore ryzyko dla dziecka...
13-11-2017
Ocena:
A nieprawidłowe funkcjonowanie tarczycy? To także może mieć wpływ na przedwczesny poród.