Walka z przemocą rodzinną

Data:

Liczne badania wykazały, że chociaż przemoc w rodzinie dotyka kobiet ze wszystkich grup społecznych, to wśród kobiet pobierających świadczenia z funduszy pomocy społecznej, odsetek osób będących ofiarami przemocy jest zdecydowanie wyższy niż wśród pozostałych grup. Zauważono również, że wiele z tych kobiet nie będzie w stanie spełnić nowych, bardziej rygorystycznych wymogów korzystania z pomocy społecznej wprowadzonych w USA. W Stanach Zjednoczony rozpoczęto zatem walkę z przemocą w rodzinie.

 

przemoc w rodzinie

 

Fundusze pomocy społecznej w USA

Podjęto więc działania, mające na celu stworzenie preferencyjnych warunków, na jakich osoby doświadczające przemocy mogłyby korzystać ze stanowych funduszy. Jednym z nich było wprowadzenie zmian do ustawy o pomocy społecznej. Zmiana ta znana jest pod nazwą Welstone/Murray Amendment (od nazwisk jej autorów) lub Family Violence Option (FVO).


FVO dotyczy przedsięwzięć finansowanych w ramach programu czasowej pomocy dla rodzin znajdujących się w potrzebie (TANF).

 

Co daje TANF?

TANF daje stanom możliwość uchylenia lub zmiany (w szczególnych przypadkach) wymagań związanych z otrzymywaniem świadczeń społecznych przez osoby dotknięte przemocą. Osoby, będące ofiarami przemocy w rodzinie, traktowane są „ulgowo” – w uzasadnionych przypadkach okres otrzymywania pomocy finansowej może zostać wydłużony. Przedłużony może zostać również czas, w jakim osoby te są zobowiązane do podjęcia pracy. Celem wprowadzenia ulg jest umożliwienie ofiarom przemocy w rodzinie czasu i środków koniecznych do osiągnięcia finansowej samodzielności.

 

Pamiętajmy również, że niezwykle ważnym elementem systemu są również pracodawcy. Powinni oni zdawać sobie sprawę z tego, jakie trudności mogą napotkać ofiary przemocy w domu. Jednym z zadań pracodawców jest zatem podjęcie działań mających na celu zapewnienie bezpiecznego miejsca pracy osobom doświadczającym przemocy domowej.

 

 

cpklogo

Źródło:Centrum Praw Kobiet

Zdjęcie: Fotolia by © surpasspro

Polecane artykuły
Komentarze
Dodaj komentarz
Bądź pierwszą osobą która skomentuje artykuł.