Zakaz bicia dzieci

Data:

Sąd będzie mógł zawiesić prawa rodzicielskie osobom stosującym przemoc wobec dzieci (zarówno fizyczną jak i psychiczną) i skierować sprawców na przymusową terapię. W ten sposób rząd chce walczyć z przemocą w rodzinie. W tym celu przygotował pakiet zmian m.in. w prawie karnym oraz rodzinnym, który ma ograniczyć to zjawisko w Polsce. Zmiany dotyczą zwłaszcza bicia dzieci.

 

przemoc wobec dzieci

 

 

Przemoc wobec dzieci - zmiany w prawie

Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie zakazu karcenia dziecka w sposób naruszający jego godność. Chodzi tu o kary fizyczne oraz zadawanie cierpień psychicznych. Oskarżonemu o stosowanie przemocy, sąd opiekuńczy będzie mógł zawiesić prawa rodzicielskie. Co więcej, lekki lub średni uszczerbek na zdrowiu spowodowany przez osobę najbliższą, będzie ścigany z urzędu przez prokuratora. Nowością są też dodatkowe sankcje wobec sprawców i środki zapobiegawcze. Sąd będzie mógł np. zmusić ich do udziału w specjalnych programach korekcyjno-edukacyjnych.

Sąd również będzie miał prawo wydać takiej osobie nakaz powstrzymywania się od kontaktów z pokrzywdzonym, a nawet zmusić do opuszczenia miejsca zamieszkania, jeżeli zajmuje je wspólnie z pokrzywdzonymi. Nie będzie miało przy tym znaczenia, czy sprawca przemocy jest właścicielem lokalu, który zamieszkuje. W zamian taka osoba będzie mogła być umieszczona w placówkach zapewniających miejsca noclegowe, np. schroniskach dla bezdomnych.

 

Przemoc ekonomiczna

Na tym nie koniec zmian. W ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie rozszerzona ma zostać definicja owej przemocy. Będzie to już nie tylko działanie narażające dziecko na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia oraz zachowanie naruszające jego godność i nietykalność cielesną, ale także (dodatkowo) - niezaspokojenie podstawowych potrzeb ekonomicznych.

Ponadto osoby dotknięte przemocą będą miały zapewniony, nie tylko dostęp do bezpłatnego poradnictwa medycznego czy socjalnego, ale również do badań lekarskich mających na celu ustalenie przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy.

W projektowanej ustawie wprowadza się też przepis pozwalający przeszkolonym pracownikom socjalnym natychmiastowo zabrać dziecko z domu, w którym w wyniku przemocy zagrożone jest jego życie lub zdrowie (z pomocą policji).

 

Aktualne sankcje wobec oprawców

Wobec rodzica, który stosuje przemoc względem dzieci, dziś stosuje się sankcje przewidziane w kodeksie karnym, ponieważ jego zachowanie wyczerpuje znamiona przestępstwa. Tak np. zgodnie z art. 207 k.k.:

'Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu. Jeżeli czyn połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat dziesięciu. Jeżeli następstwem czynu jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat dwóch do 12.'

 

Przeczytaj również: Damski bokser - kocha ale bije

 

logo_fundacja_akcja

Źródło: Fundacja Akcja

Materiał pochodzi ze strony: www.wstroneojca.pl

 

Zdjęcie: Fotolia by © ganko

Polecane artykuły
Komentarze
Dodaj komentarz
Bądź pierwszą osobą która skomentuje artykuł.