Czyje długi po rozwodzie?

Data:

Większość małżeństw bierze wspólne kredyt na mieszkanie czy auto. Wspólne długi po rozwodzie, to jeden z wielu problemów byłych partnerów. Za dług, który obciążał solidarnie obu małżonków w czasie trwania wspólności, odpowiadają oni tak samo po jej ustaniu. A więc nadal odpowiadają za niego po rozwodzie, separacji, podpisaniu intercyzy o rozdzielności, zniesieniu wspólności wyrokiem sądu lub jej ustaniu wskutek upadłości bądź ubezwłasnowolnienia jednego z partnerów. Sąd może jednak zadecydować o innym niż równy podziale spłaty.

długi, pieniądze, forsa, alimenty

Czy po rozwodzie długami można obarczyć tylko jednego z małżonków?

Sąd może w wyroku obejmującym podział majątku wspólnego zobowiązać jednego z partnerów do spłacenia takich długów i zwolnić drugiego z obowiązku spłaty. Może też wskazać, w jakiej części dług ma spłacić mąż, a w jakiej żona, i uwzględnić to w ich wzajemnych rozliczeniach. Jednak takie rozstrzygnięcie nie jest wiążące dla wierzyciela. Takim wierzycielem jest m.in. bank, w którym małżonkowie wspólnie zaciągnęli kredyt na mieszkanie czy budowę domu. Wierzyciel może nadal żądać spłaty całego długu od każdego z małżonków, chyba że wyraził oficjalnie zgodę na „przypisanie” długu tylko jednemu z nich bądź zgodził się na dokonanie podziału długu między małżonkami.

Odwołanie od wyroku sądu

Zdarza się czasem, że wierzyciel żąda spłaty długu od małżonka, który został odsunięty przez sąd od tego obowiązku. Wówczas taka osoba ma prawo odwołania się i ubiegania o zwrot pieniędzy.

 

logo_fundacja_akcja

Źródło: Fundacja Akcja

Materiał ze strony

W Stronę Ojca

Zdjęcie: Fotolia by © Rachwalska Irena

Polecane artykuły
Komentarze
Dodaj komentarz
Bądź pierwszą osobą która skomentuje artykuł.