Czy już możemy mówić o epidemii otyłości wśród dzieci?

Data:

Polskie dzieci zaliczane są od kilku lat do najszybciej tyjących w Europie. W latach siedemdziesiątych poprzedniego wieku nadmierną masę ciała notowano w Polsce u mniej niż 10% uczniów, podczas gdy obecnie już co piąte dziecko w wieku szkolnym (ponad 22 %) boryka się z nadwagą lub otyłością.

 

Problem otyłości u polskich dzieci

 

Nadwaga i otyłość to niestety znak naszych czasów, który stał się jednym z najbardziej rozpowszechnionych problemów zdrowotnych związanych ze współczesnym stylem życia. Otyłość jest podstawowym czynnikiem ryzyka wielu chorób przewlekłych takich jak:

  • nadciśnienie tętnicze,
  • cukrzyca typu 2,
  • choroby serca,
  • choroby układu oddechowego,
  • nowotwory.

Otyłość to stan, w którym ilość energii dostarczonej istotnie przewyższa jej zużycie przez organizm i charakteryzuje się zwiększeniem ilości tkanki tłuszczowej, wpływającej niekorzystnie na stan zdrowia. Tyją i dzieci i dorośli, jednak dynamika wzrostu występowania  nadwagi  i  otyłości  wśród  dzieci  i  młodzieży jest zatrważająca. Badania przeprowadzone w różnych regionach świata udowadniają, że liczba osób otyłych w grupie wiekowej do 18 roku życia potroiła się w ostatniej dekadzie XX wieku. Aktualnie, wśród dzieci i młodzieży rozpoznaje się około 400 tys. nowych przypadków nadwagi i otyłości rocznie. Najwyższa liczba dzieci z nadwagą i otyłością występuje w Stanach Zjednoczonych, zachodniej Europie, wyspach Pacyfiku i środkowym Wschodzie. 

 

Problem otyłości u Polskich dzieci

Również w Polsce obserwowana jest tendencja wzrostowa częstości występowania nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży. Jak wykazały badania przeprowadzone przez Instytut Żywności i Żywienia, problem nadwagi i otyłości dotyczy ok. 12-14% dzieci i wykazuje zróżnicowanie regionalne.

Problem ten narasta w ostatnich latach wśród dzieci i młodzieży obu płci, choć częściej dotyczy chłopców (chłopcy – ok. 18%, dziewczęta - 11%). Najbardziej zagrożona jest grupa najstarszych chłopców. Z badań wynika, że rozpowszechnienie nadwagi i otyłości w tej grupie wzrosło o 5 punktów procentowych w przeciągu 4 lat. W 2010 roku 21% z nich ważyło zbyt dużo, co oznacza, że co piąty chłopiec wchodzący w dorosłe życie nie utrzymuje prawidłowej masy ciała. Duży niepokój budzi fakt, że w ciągu ostatnich 30 lat otyłość u chłopców w wieku 11–15 lat wzrosła trzykrotnie, natomiast a u dziewcząt aż dziesięciokrotnie.

Najmniej otyłe są przedszkolaki. To głównie zasługa ich dużej ruchliwości. Ta z czasem maleje, a w połączeniu ze złymi nawykami żywieniowymi sprawia, że problem otyłości w każdej starszej grupie wiekowej jest coraz poważniejszy. Nie ma jednej recepty na zatrzymanie tego niepokojącego trendu. Potrzebna jest szeroka interwencja w postaci programów profilaktycznych oraz leczniczych mających na celu walkę z nadwagą i otyłością. Bardzo ważną rola pełnią w tych działaniach rodzice, którzy w szalonym tempie codziennego życia muszą znaleźć czas na pochylenie się nad kondycją i zdrowiem swoich pociech – by zapobiegać, a gdy mleko już się wylało – walczyć z nadwagą i otyłością u swojego dziecka.


Artykuł został przygotowany w ramach akcji „Weight Balance”: propagującej zdrowy tryb życia, w tym zwłaszcza właściwe nawyki żywieniowe; uwrażliwiającej na problem nadwagi i otyłości w Polsce; uczącej jak jej zapobiegać i z nią walczyć.

 

Komentarze
Dodaj komentarz
28-1-2021
Ocena:
takie są skutki drożdżówek i chipsów pakowanych do szkoły zamiast normalnych kanapek, owoców czy zdrowych przekąsek (choćby ciasteczka holle). wsyzstko wychodzi z domu - jesli w domu je sie zdrowo, dziecko nie będzie miało pokus, zeby obżerać się słodyczami.